بنر 120 * 240
مهر 92 - همه چیز آماده دانلود
دانلود بازی ، نرم افزار ، فیلم ، پروژه و . . . گزارش کارآموزی ، پروژه ، طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی و پایان نامه
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد


بازدید امروز: 208
بازدید دیروز: 280
کل بازدیدها: 6643870
 
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

 

پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

چکیده:    موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.    امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.    با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.    در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.    هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

واژگان کلیدی : حقوق بشر ، دیوان بین المللی دادگستری ،حقوق بین الملل ،سازمان  ملل متحد

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • هدف پژوهش
 • روش پژوهش
 • ساماندهی پژوهش
 • فصل اول - کلیات
 • مبحث اول - حقوق بشر
 • گفتار اول- تعریف حقوق بشر
 • گفتار دوم- تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
 • بند اول - حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
 • بند دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیست میلادی
 • بند سوم - حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
 • گفتار سوم- تحولات مفهومی حقوق بشر
 • گفتار چهارم- منابع حقوق بشر
 • بند اول- اسناد بین المللی حقوق بشر
 • الف) جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
 • ب)طبقه بندی اسناد حقوق بشر
 • ) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر
 • -)اسناد عام
 • -)اسناد خاص
 • )  اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
 • )اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور
 • ج) پذیرش اسناد حقوق بشر
 • بند دوم- عرف بعنوان منبع حقوق بشر
 • گفتار پنجم - توسعه حقوق بشر و ابعاد این توسعه
 • بند اول- توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
 • بند دوم- توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
 • مبحث دوم- دیوان بین‌المللی دادگستری
 • گفتار اول- معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
 • گفتار دوم - ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
 • بند اول - هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
 • بند دوم - مجمع دولت‌های عضو
 • بند سوم - دبیر خانه
 • بند چهارم - قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
 • بند پنجم - قضات ویژه
 • گفتار سوم- صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
 • بند اول - صلاحیت ترافعی
 • الف) مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
 • ) قرارداد خاص
 • ) اعلام رضایت از طریق صدور سند (رضایت بعدی)
 • ) شرط اختیاری قضاوت اجباری:
 • -)اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان:
 • --) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروطی که می‌توان در اعلامیه‌ها آورد
 • -) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها
 • ب) نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری (در رسیدگی ترافعی)
 • ) کشورهای عضو سازمان ملل متحد
 • ) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
 • ) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
 • ) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی
 • بند دوم- صلاحیت مشورتی
 • گفتار چهارم- آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
 • بند اول - طرح دعوا
 • الف) طرح دعوی از طریق مصالحه
 • ب) طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
 • بند دوم- مرحله رسیدگی
 • الف) رسیدگی کتبی
 • ) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت
 •  ) بررسی ماهوی
 • ب)رسیدگی شفاهی
 • بند سوم - احکام دیوان
 • بند چهارم- تفسیر آراء دیوان
 • بند پنجم - اعاده دادرسی
 • بند ششم- آئین دادرسی آراء مشورتی
 • گفتار پنجم- ضمانت اجراء احکام دیوان
 • بند اول- ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
 • الف) نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
 • ) توصیه نامه
 • ) اقدامات
 • ب) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
 • ج)دکترین خودیاری
 • ) مقابله به مثل
 • ) اقدامات تلافی جویانه
 • د) نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
 • بند دوم- ضمانت اجری آراء مشورتی دیوان
 • الف) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
 • ب) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
 • ج) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
 • د)تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی
 • بند سوم- ضمانت اجرای قرارهای موقت دیوان
 • الف) ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
 • ب) ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
 • فصل دوم- بررسی آراء ترافعی
 • مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
 • گفتار اول- قضیه کانال کورفو
 • بند اول : شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژنوسید
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
 • بند اول - شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ  آوریل
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • گفتار پنجم- قضیه کنگو _ اوگاندا
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
 • گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • مبحث سوم - حقوق محیط زیست
 • گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
 • مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک
 • گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
 • گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • گفتار سوم - قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • فصل سوم- بررسی آراء مشورتی
 • مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
 • گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • گفتار دوم -مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‏های هسته‏ای (درخواست شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل)
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • گفتار سوم - قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • مبحث دوم - حق تعیین سرنوشت
 • گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم - بررسی رأی دیوان
 • گفتار سوم -آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین (بررسی رأی دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
 • مبحث سوم- حقوق محیط زیست
 • گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای
 • بند اول- شرح تاریخی رویداد
 • بند دوم- بررسی رأی دیوان
 • نتیجه
 • منابع

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 229

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 
برچسب‌ها: پایان نامه حقوق
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : سه شنبه 92/7/30
نظرات
بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین

 

پایان نامه بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

قسمتی از متن:      ادوارد دوبونو  ( 1992) درکتاب خلاقیت کارآمد می گوید " هیچ چیز سودمندتر و باشکوهتر از این نیست که ایده ی جدید و ثمربخشی اهداف شما را برآورده سازد "( قاسمی ، 1376، ص 20). خلق فکر ، ایده  و مفاهیم نو همواره اساس اختراعات ، اکتشافات  و پیدایش راههای مناسب برای حل مسائل و مشکلات در زندگی انسان به شمار می آیند . جوامع پیشرفته و متمدن  گذشته  وحال پیوسته  به ارزش و اهمیت این جنبه از توانائیها ی ذهنی و فکری انسان توجه نموده و در صدد تقویت آن برآمده و از این طریق به توسعه ،  رفاه ،  ترقی و خوشبختی نائل آمده اند. چراکه بقول ارسطو " ابتکار یگانه عامل موثر در پیشرفت انسان به شمار می آید "(موید نیا ، 1384، ص 165). به این ترتیب ضعیف بودن فرآیند بروز خلاقیت ها در جوامع عقب مانده  نیز موجب بدبختی ، فقر و فلاکت خواهد بود . در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابتهای بسیار فشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژیها و منابع قدرت هستیم ، افراد  تیزهوش ، خلاق و صاحبان اندیشه های نو و مبتکرانه ، همانند گرانبهاترین سرمایه ها، از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند بطوریکه بقول توین بی   شانس بدست آوردن خلاقیت بالقوه ، می تواند موضوع زندگی و مرگ هرجامعه ای باشد( کفایت ، 1373، ص 3). بی مبالغه   می توان گفت که وجه مشخص و بارز جهان امروز ، همانا تغییر و تحول است که هیچ زمینه ای بدون تاثیر آن باقی نیست چرا که بقول هراکلیتوس در حیات چیزی پایدار نیست مگر دگرگونی. براین اساس امرسون ثبات احمقانه را زائیده مغزهای کوچک می شمارد (مویدنیا،1384،ص 164). صرف تغییر ارزش تلقی شده و عاملان تغییر نوآوران ارزشمند محسوب می شوند که دگرگونی ها را با امید به بهبودی هرچه بیشتر و بیشتر سبب می شوند از این رو هرگونه اختراع ، اکتشاف ، ابداع و ابتکار خود اشکال تحول بوده و موجب تغییرند ( غنی زاده،  به نقل از سیدعباس زاده ، 1387 ، ص 1).    

فهرست مطالب:

 • فصل اول :  طرح تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • نمونه و جامعه آماری تحقیق
 • روشهای آماری تحقیق
 • فرضیه های  تحقیق
 • تعاریف اصطلاحات و متغییرها
 • فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
 • مقدمه
 • معنا و مفهوم خلاقیت
 • تعریف خلاقیت
 • نظریه های خلاقیت
 • تفاوت خلاقیت با نوآوری
 • ارتباط خلاقیت با هوش
 • خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز
 • ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق
 • تخیل بستر خلاقیت
 • خلاقیت در موج سوم
 • خلاقیت به عنوان فرآیند
 • خلاقیت استعدادی برای تمام عمر
 • نقش ویژه مدارس در پرورش خلاقیت
 • تاثیر متقابل معلمان – شاگردان و خلاقیت
 • راههای آموزش و پرورش خلاقیت
 • خلاقیت و مقاوت سازمانهای آموزشی
 • عوامل بازدارنده خلاقیت ( کشنده های خلاقیت )
 • تاثیر فرهنگ و محیط بر خلاقیت
 • سبکهای فرزند پروری و خلاقیت
 • سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان
 • تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری
 • تحقیقات داخلی
 • تحقیقات خارجی
 • فصل سوم : روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات
 • مقدمه
 • روش تحقیق ( روش اجرای تحقیق )
 • روشهای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق
 • جامعه آماری تحقیق
 • برآورد حجم نمونه تحقیق
 • متغییرهای تحقیق
 • ابزارهای اندازه گیری تحقیق ( مشخصات پرسشنامه ها )
 • روایی ابزارهای اندازه گیری تحقیق
 • پایائی ایزارهای اندازه گیری تحقیق
 • روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
 • فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها
 • مقدمه
 • یافته های توصیفی تحقیق
 • یافته های استنباطی تحقیق
 • فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
 • مقدمه
 • نتیجه گیری تحقیق
 • یافته های تحقیق
 • پیشنهادات تحقیق
 • محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق
 • فهرست منابع فارسی
 • فهرست منابع انگلیسی
 • ضمائم
 • 1-    پرسشنامه آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت
 • 2-    پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین
 • 3-    پرسشنامه ارزشیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان
 • فهرست جداول
 • فهرست نمودارها

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 139

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : سه شنبه 92/7/30
نظرات
ادبیّات غنایی در ادبیّات معاصر عرب خوزستان

ادبیّات غنایی در ادبیّات معاصر عرب خوزستان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیّات غنایی در ادبیّات معاصر عرب خوزستان

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی زبان و ادبیّات فارسی

چکیده: درست است که ادب حماسی یکی از مهم ترین بخش های ادبیّات معاصر عرب خوزستان است امّا واقعیّت امر، مهم ترین بخش این ادبیّات را ادبیّات غنایی مى داند. ادبیّات غنایی معاصر عرب خوزستان آینه ای است که همه ی جریان ادب غنایی کلاسیک عرب، کلاسیک فارسى، معاصر عرب و معاصر فارسى را براى ادب دوستان و خوانندگان، منعکس مى کند. در این ادبیّات، گوناگونى موضوعات واقعاً چشم گیر است. این ادبیّات به سه لهجه نوشته و قوالب شعرى متنوّعى را متضمّن مى شوند. آرایه هاى ادبى و صور خیال متعدّد و زیباى این ادبیّات بى هیچ چون و چرایى نشانگر هنر و توانایى سرایندگان آن هاست، هنر و قدرتى که معرّفى آن ها به فرهیختگان، ادب دوستان و دانشجویان زبان و ادبیّات فارسى، لازم است. روش به کار رفته براى انجام دادن این تحقیق، روش کتاب خانه اى و ابزار گردآورى اطّلاعات، فیش و فیش بردارى بوده است. مطالعه و بررسى کردن این پایان نامه خواننده را با چگونگى و گوناگونى مضامین ادبیّات یاد شده آشنا و او را از آرایه هاى ادبى آن ها باخبر مى کند. این بررسى، هم چنین موجب پى بردن این خواننده به اثرپذیرى این ادبیّات از دیگر ادبیّات مى شود کما این که او را به توانایى ادبیّات معاصر عرب خوزستان و کشف نکات مشترک بین این ادبیّات و دیگر ادبیّات به ویژه ادبیّات فارسى رهنمون مى شود.

کلیدواژه: ادبیّات غنایى، ادبیّات معاصر عرب، خوزستان

فهرست مطالب:

 • مقدّمه
 • پیش گفتار
 • فصل   اوّل: کلّیّات
 • فصل   دوم: اثرپذیرى ادبیّات غنایى معاصر عرب خوزستان  
 •         بخش نخست: اثرپذیرى از ادبیّات غنایى کلاسیک عرب
 •         بخش دوم: اثرپذیرى از ادبیّات کلاسیک فارسى
 •         بخش سوم: اثرپذیرى از ادبیّات معاصر عرب
 •         بخش چهارم: اثرپذیرى از ادبیّات معاصر فارسى
 • فصل سوم: مضامین ادبیّات غنایى معاصر عرب خوزستان
 • فصل چهارم: قالب هاى شعرى ادبیّات غنایى معاصر عرب خوزستان
 •         بخش نخست: لهجه ى بدوى
 •         بخش دوم: لهجه ى فصیح
 •         بخش سوم: لهجه ى غیر فصیح
 • فصل پنجم: آرایه هاى ادبى
 •         بخش نخست: بدیع
 •         بخش دوم: معانى
 •         بخش سوم: بیان
 • فصل ششم: معرّفى برخى از شاعران معاصر عرب خوزستان و نمونه هایى از اشعارآن ها
 •         على غریفى
 •         فاضل سکرانى
 •         عادل سکرانى
 • پایان سخن: خلاصه و نتیجه ى تحقیق
 • کتاب نامه

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 262

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 


 نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : سه شنبه 92/7/30
نظرات
پایان نامه پیرامون تابع متغیر مختلط 1

پایان نامه پیرامون تابع متغیر مختلط 1

 

پایان نامه پیرامون تابع متغیر مختلط 1

قسمتی از متن:

ویژگیهای تحلیلی نگاشت عددهای موهومی پرواز شگفت انگیز روح خدایند.این اعداد هویت دو گانه ای بین بودن ونبودن دارند. گاترفید ویلهلم فون لایب نیتس1702میلادی نظریه ی تابع ها از یک متغییر مختلط شامل برخی از قوی ترین و مفید ترین وپر کاربرد ترین ابزارهای تحلیل ریاضی است.برای انکه دست کم تا هدودی اهمییت متغیر های مختلف را نمایش دهیم چند مبهث از کاربرد های انها را به اختصار بر می شمریم . 1.در مورد بسیاری از زوج تابع هایu v ,همuوهم vدر معادله ی لاپلاس در دو بعد واقعی صدق میکنند . برای مثال یا v یا u را میتوان برای توصیف پتانسیل الکتروستاتیکی دو بعدی به کار برد . آن گاه میتوان از تابع دیگری برای توصیف میدان الکتریکی Eبهره گرفت که یک دسته از منحنی های عمود بر منحنی های مربوط به تابع اولیه را ارائه می کند یک موقعیت مشابه برای هیدرودینامیک از یک شاره ایده ال با حرکت غیر چرخشی نیز وجود دارد تابع uباید پتانسیل سرعت را توصیف کند در حالی که تابع vتابع جریان خواهد بود. درموارد بسیاری که تابع های u,v مجهولند می توانیم به یاری نگاشت یا تبدیل در صفحه ی مختلط دستگاه مختصات مناسب با مسئله ی مورد نظر بسازیم . 2.اعداد مختلط(در بخش 1-6) از زوج های اعداد حقیقی ساخته می شوند بنابر این حوزه ی اعداد حقیقی به طور طبیعی در حوزه ی اعداد مختلط جا سازی میشوند. در اصطلاح های ریاضی حوزه ی اعداد مختلط تعمیمی از حوزه ی اعداد حقیقی است و بعداً در جهت هر چند جمله ای به ترتیب n (در حالت کلی )صفر مختلط کامل میشود . این واقعیت ابتدا به وسیله ی گاوس اثبات شد و قضیه اصلی جبر نامیده شد (بخش 6-4و7-2 را ببینید ) به صورت یک نتیجه تابع های حقیقی سری حقیقی بی نهایت و انتگرال ها معمولا میتوانند به طور طبیعی به اعداد مختلط ساده به وسیله ی نشاندن یک متغیر حقیقی x برای مثال به جای مختلط z تعمیم داده شوند .

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 58

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 92/7/29
نظرات
مهندسی نرم افزار متدلوژی RUP

مهندسی نرم افزار متدلوژی RUP

 

مهندسی نرم افزار متدلوژی RUP

قسمتی از متن: معماری سرویس گرا رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده که مستقل از سکوی خاصی بوده و کارکرد های نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می کند. این سرویس ها از طریق پیام با هم محاوره داشته که همتوسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند و هم برای ساخت سرویس های جدید مورداستفاده قرار می گیرند. این معماری برای یکپارچه سازی فناوری ها در محیطی که انواع مختلفی از سکوهای نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد ایده آل است. معماری سرویس گرا به عنوان سبکی از معماریکه درحوزه معماری سیستم های اطلاعاتی با سرعت در حال رشد و فراگیرشدن است و سازمانهای مختلف با شیوه های متنوعی برحسب نیاز طراحی و پیاده سازی می شود که با یک نداشتن یک متدولوژی کامل مواجه است. در این راستا فعالیت های متعددی انجام شده و بعضی از آنها در حال شکل گیری است. برهمین اساس شرکت IBM،که بیشترین فعالیت و مطالب را درزمینه متدولوژی را به خود اختصاص داده است و تا تاکنون سه متد مختلف برای معماری سروی گرا ارائه کرده است که یکی از آنها متدولوژی RUP است.RUP متدولوژیی شئ گرا و یک روش تولید و توسعه نرم افزار است که تکرای ، معماری محور و مبتنی بر موارد کاربردیست و از طرفی یک فرآیند خوش ساختار و خوش تعریف است که یک چارچوب با قابلیت سفارشی شدن را برای مهندسی نرم افزار فراهم می کند.RUP برای پوشش به معماری سرویس گرا برای حوزه هایی که دامنه محدود و در حد یک متوسط مناسب است اما بای پروژه های گسترده مناسب نیست. میتوان برروی فازها ،تکرارها و فعالیتهای سنتی RUPویژگیها و قابلیتهای SOMAراکه یک تکنیک مدلسازی وطراحی ست که توسط IBM توسعه یافته است را افزود،بدین ترتیب SOA درون یک فرآیند توسعه پروژه نرم افزاری جمع میشود.

شامل:

 • چیکده
 • فهرست
 • یک فایل پاور پوینت اماده
 • تعداد صفحات 40
 • داری منابع و مأخذ کامل

...

فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش) + PPTx تعداد صفحات: 40

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 92/7/29
نظرات
تحقیق لاتین رشته روانشناسی به همراه ترجمه

تحقیق لاتین رشته روانشناسی به همراه ترجمه

 

تحقیق لاتین رشته روانشناسی به همراه ترجمه

فایل ضمیمه حاوی یک تحقیق تخصصی لاتین مرتبط با رشته روانشناسی به همراه ترجمه سلیس و روان آن میباشد.متن مقاله به زبان اصلی و محصول سال 2012 است و برگرفته از تحقیقات مقطع دکترای دانشگاه هاروارد می باشد که به فارسی روان ترجمه شده است.روانی ترجمه در بازگردانی متن لاتین وانتقال مفهوم کلی متن به همراه جزییات به خواننده، از ویژگی های این تحقیق دانشگاهی می باشد.

...

فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 5

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
برچسب‌ها: روانشناسی
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 92/7/29
نظرات
بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان

بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان

 

پایان نامه پیرامون بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان

قسمتی از متن: ارزشیابی کارکنان در نظام اداری موضوع نسبتا جدیدی است که از اجرای فراگیر آ‌ن دردستگاههای دولتی وخصوصی برای مقاصد مشخصی چون ارتقاء انتصاب- تشویق و تنبیه بیش از یک دهه نمی گذارد. در همین سالهای انداک ارزشیابی راه پر فراز ونشیبی را پیمود و در سطوح گوناگون مدیریت اداری موافقان و مخالفان بسیار داشتهن است. اکثر مدیران فلسفه ارزشیابی را پذیرفته اند ولی ابزار سنجش و اندازه گیری موجود (فرمهای ازرشیبای) را ناکافی و شرایط پیرامونی اعم از مسائل درون سازمانی یا برون سازمانی را برای اجرای موثر این امر نامساعد می دانند در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت ونیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نیز به شناخت کار آیی کارکنان خود دارند تا بر اساس تولید وارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکتهای خود تحولات مثبت ایجاد کنند. ارزشیابی ابزاری است که سازمانها وکارکنان رادر تامین این نیازها کمک می کند. اگر این ابزار بخوبی طراحی گردد و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد. وسیله مناسبی برای تشویق- آموزش بهسازی وبعضا تنبیه کارکنان خواهد بود.

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 77

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 92/7/29
نظرات
پایان نامه تکمیلی پیرامون جایگاه گیاه در طبقه بندی گیاهی

پایان نامه تکمیلی پیرامون جایگاه گیاه در طبقه بندی گیاهی

 

پایان نامه تکمیلی پیرامون جایگاه گیاه در طبقه بندی گیاهی

قسمتی از متن: استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظیر جابربن حیان، زکریای رازی، ابونصر فارابی، ابو علی سینا و امثال ایشان که سر آمد علوم شیمی، پزشکی و دارو سازی عصر خود بودند، به اندازه ای است که هنوز هم جوامع انسانی از پرتو آنها در زمینه‌های مذکور استفاده می‌کند. تا چند دهه گذشته، آنچه که به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گرفت، از منابع طبیعی و بطور عمده از گیاهان به دست می‌آمد. در کشور ما سطح وسیعی از دشتها و مراتع پوشیده از گیاهانی است که خواص مختلف دارویی دارند. گونه‌های مختلف گیاه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقایسه با بسیاری از گیاهان دیگر شاخص بوده و ارزشهای چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتی نیز در مناطق رویشی استپی، نیمه بیابانی و بیابانی حضور بارز داشته و نحقیقات نشان می‌دهد ماده سنتونین موجود در سرشاخه‌های آن دارای اثرات دارویی بوده و جهت دفع انگل بکار می‌رود. با پیشرفت سریع علوم، از یکسو و مسایل اقتصادی از سوی دیگر، از مصرف گیاهان دارویی بصورت گذشته کاسته شد و داروهای شیمیایی در بسیاری موارد جایگزین گیاهان شدند. تجربه چند دهه اخیر نشان داد که داروهای شیمیایی با تمام کارآیی، اثرات نامطلوب بسیاری دارند و روشن شده است که کمترین ماده خالصی وجود دارد که فاقد اثرات سوء باشد و این آثار سوء هم از طریق درمان مستقیم اعمال می‌شود و هم از طریق نفوذ برخی از این داروها در خاک و جذبشان توسط گیاهان مورد استفاده انسانها و حیوانات، اعمال اثر می‌کنند و البته از جمله آنها، می‌توان لوامیزول را نام برد.

فهرست مطالب:

 • فصل اول: مقدمه و هدف
 • مقدمه و هدف
 • فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع
 • کلیات و مروری بر منابع
 • گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)
 • آرتمیزیا
 • اختصاصات پیوسته گلبرگان
 • راسته آسترال
 • تیره کاسنی
 • اختصاصات دستگاه رویشی
 • اختصاصات دستگاه زایشی
 • زیر تیره پرتو آساها (رادیه)
 • طایفه بابونه
 • جنس درمنه (آرتمیزیا)
 • آرتمیزیا سیبری
 • اسامی مختلف گیاه
 • گیاه آرتمیزیا سانتولینا
 • مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری
 • انتشار در جهان
 • انتشار در ایران
 • نوع مناطق رویش
 • خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی
 • قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش
 • ترکیبات مهم شیمیایی گیاه
 • خواص آرتمیزین (آرتمیزینین)
 • مکانیسم اثر آرتمیزنین
 • خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه
 • کاربرد گیاه درمنه در طب سنتی
 • – تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا
 • اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه
 • اثر ضد میکروبی درمنه
 • اثرات ضد قارچی درمنه
 • سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه
 • طبقه بندی انگل پارابرونام اسکریابینی
 • مشخصات راسته اسپیروریدا
 • مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ
 • مشخصات جنس پا را برونما اسکریابینی
 • جنس نر
 • جنس ماده
 • محل زندگی
 • سیر تکاملی
 • تخم
 • بیماریزایی
 • همه گیری شناسی انگل در ایران
 • همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا
 • لوامیزول
 • فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول
 • موارد کاربرد
 • فارماکوکینتیک
 • فارماکودینامیک
 • عوارض جانبی
 • مسمومیت دارویی
 • تداخل دارویی
 • احتیاطات لازم
 • میزان درمانی دارو
 • فصل سوم: مواد و روش کار
 • مواد و روش کار
 • مواد مورد استفاده
 • وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده
 • مواد شیمیایی مورد استفاده
 • روش کار
 • تهیه عصاره
 • انتخاب گیاهان مورد استفاده
 • خشک کردن
 • آسیاب کردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری
 • تهیه عصاره‌ گیاهی
 • آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف
 • تهیه عصاره‌های آبی
 • تهیه عصاره متانولی
 • تهیه عصاره متانولی
 • تهیه لوامیزول
 • تهیه انگلها
 • تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها
 • جدا سازی انگلها
 • انجام آزمایشات
 • فصل چهارم: نتایج
 • نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری
 • نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا
 • نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا
 • نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری
 • نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • بحث
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین
 • فهرست جداول

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 82

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 92/7/29
نظرات
پایان نامه پیرامون نابهنجاریها و اختلالات بد شکلی بدنی (BDD)

پایان نامه پیرامون نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شکلی بدنی (BDD)

 

پایان نامه پیرامون نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شکلی بدنی (BDD)

چکیده: گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شکلی بدنی(BDD) باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است. این پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملکردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد اعضای خانواده چندمین فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ایم. روش تحقیق در مطالعه توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس می‌باشد. جامعه آماری را 260 نفر که 130 نفر دانش آموزان دختر و 130 نفر دانش آموزان پسر دبیرستانی تشکیل داده‌اند. ابزار پژوهش پرسشنامه بدشکلی بدنی و چاقی که دارای 33 آیتم می‌باشد 19 سؤال ابتدائی در مورد اختلال دیس فیک و‌14 سؤال بعدی‌در مورد اختلال چاقی در پژوهش استفاده شده است . تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار spss انجام شده است و نتیجه پژوهش این بود که این روش تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) می‌باشد و روش آماری به صورت تصادفی از طریق نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد.

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 117

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 92/7/29
نظرات
کنترل دور موتور DC با استفاده از میکروکنترلر AVR

کنترل دور موتور DC با استفاده از میکروکنترلر AVR

 

کنترل دور موتور DC با استفاده از میکروکنترلر AVR

هدف اصلی از انجام این پروژه آشنایی با شیوه های کنترل انواع موتورهای dc و اعمال انواع فرمان های کنترلی به انها توسط میکروکنترلرهای AVR می باشد .

این پروژه در7 فصل شرح داده شده است .

در فصول 1 تا 5 سعی شده است که با توضیح یک سری اصول کلی در مورد تئوری کنترل موتور های dc و همچنین آشنایی با قطعات مورد استفاده در پروژه یک دید کلی در مورد پروژه حاصل شود .

در فصل 6 به شرح مدار عملی پروژه پرداخته ایم . در فصل 7 هم به نتیجه گیری نهایی پرداخته ایم .

در انتها هم 2 پیوست آورده شد است که در پیوست1 متن برنامه آورده شده و در پیوست2 دیتا شیت های مورد نیاز پروژه آورده شده است .

در انتها هم منابع مورد استفاده در پروژه ذکر شده است .

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 57

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
برچسب‌ها: پروژه
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 92/7/29
نظرات
 
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آرشیو مطالب