بنر 120 * 240
بازاریابی - همه چیز آماده دانلود
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانلود بازی ، نرم افزار ، فیلم ، پروژه و . . . گزارش کارآموزی ، پروژه ، طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی و پایان نامه
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد


بازدید امروز: 105
بازدید دیروز: 254
کل بازدیدها: 6662245
 
تکمیل استراتژیهای رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار در رهبری تحول
عنوان انگلیسی مقاله: Transformational leadership and market orientation: Implications for the implementation of competitive strategies and business unit performance
عنوان فارسی مقاله: رهبری تحول آفرین و بازارگرایی: مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 17
دانلود نسخه انگلیسی و فارسی مقاله از قسمت پایین زیر چکیده .
_______________________________________
چکیده ترجمه:
براساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، بویژه دیدگاه مبتنی بر شایستگی و داشتن صلاحیت در ایجاد استراتژی، مولفین یک مدل کامل از منابع، مزیتهای رقابتی و زنجیره عملکرد شرکت را توسعه داده و مورد بررسی قرار داده اند. اصل موضوع مدل رهبری تحول آفرین و بازارگرایی برای مدیریت به ترتیب مبتنی بر شایستگی مدیریتی و شایستگی تحول آفرینی می باشند. این شایستگی ها باید به بازار هدایت شوند و از طریق استراتژی های رقابتی مانند استراتژی های تمایز در نوآوری، تمایز در فعالیتهای بازاریابی و رهبری هزینه به مزیت های رقابتی تبدیل شوند. در حقیقت این مزیتهای رقابتی به ایجاد ماتریس عملکردی متفاوت شرکتها به صورت کارایی و اثربخشی کمک می کنند. مولفین بعضی از مفهوم های استراتژی رقابتی را با استفاده از یک دیدگاه مبتنی بر منابع (شایستگی و صلاحیت ) همراه با مفهوم های مدیریتی مورد بحث قرار می دهند.
1- مقدمه
رهبری شرکتها چندین نوع مختلف از شایستگی را دارا هستند که آنها را قادر می سازند که به عملکرد بهترسازمانی دست یابند. دانشگاهیان و متخصصان شدیداً معتقدند که شرکتها نیاز به گسترش و حفظ شایستگی های بی نظیری دارند که به آنها در رابطه با رقیبانشان قدرت تشخیص می دهند. به ویژه دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت بر اهمیت نامحسوس، ضمنی، پیچیده و توجه به منابع اجتماعی به عنوان منابع اصلی برتری و تداوم بخش عملکرد شرکت تاکید می کند. چندین مطالعه، روابط داخلی در مورد شایستگی های متفاوتی که شرکتها دارا بودند را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که این روابط پیچیده به استرتژی های رقابتی منجر می شوند ، اما محققان مفهوم این مطالعات را به قدر کافی بررسی نکردند. به هر حال رابطه بین استراتژی های رقابتی متفاوت و ماتریس های عملکردی مختلف شرکت مانند کارایی  و اثربخشی، نامطمئن باقی ماند. به ویژه تحقیقات کمی این موضوع که چگونه منابع و شایستگی ها بر عملکرد شرکت اثر می گذارند، را مورد بررسی قرار داده اند.
 مسئله این مقاله این است که استراتژی های رقابتی متفاوت، پلی برای تفاوت میان شایستگی ها و عملکرد شرکت می باشند. بر اساس چهار چوب مفهومی ( Pay و Wensley در 1998 و Morgan و Hunt در 1995) این مطالعه، منابع، مزیتهای رقابتی و زنجیره عملکردی شرکت را مورد بررسی و توسعه قرار داده است.نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : شنبه 93/10/20
نظرات
دانلود پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و

 

پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار
(همراه پرسشنامه در انتهای پایان نامه و چکیده انگلیسی)

تعداد مشاهده: 639 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 236

حجم فایل:1,140 کیلوبایت

چکیده:
پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کار آفرینی، قابلیت بازار یابی، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار ، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه های اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می باشد . تکنیک جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه ساخت یافته است. جامعه آماری شامل 1200 نفر از مدیران ارشد شهر صنعتی کاوه و جمعیت نمونه برابر 257 نفر می‌باشد. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت بود از ،قابلیتهای بازاریابی و قابلیتهای نوآوری تاثیر معنی داری بر مزیت رقابتی پایدار دارد مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین صحت و سقم فرضیه ها از نرم 18spss و برای مدل ساختاری(تحلیل مسیر) از نرم افزارلیزرل 8?54 استفاده گردید.
نتایج تجربی نشان دادند که:
1-کار آفرینی به طور مستقیم ، به ترتیب قابلیت بازار یابی ، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد و به طور غیر  مستقیم مزیت رقابتی پایدار را به ترتیب به وسیله ی قابلیت بازار یابی و قابلیت نو آوری تحت تاثیر قرار می دهد .
2- قابلیت بازاریابی به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت نوآوری تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم به وسیله ی قابلیت نوآوری ، مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می دهد . به گونه ای دیگر می توان گفت که قابلیت نوآوری به طور مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر می گذارد .
بنابراین ما برای ارتقاء مزیت رقابتی پایدار پیشنهاد می دهیم که یک موسسه به توسعه فرهنگ سازمانی کار آفرینی و قابلیت های بازار یابی و نو آوری نیاز دارد .

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسأله
1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4- سوالات تحقیق
1-5- فرضیه ها
1-6- اهداف تحقیق
1-7- پیشینه تحقیق
1-8- جامعه آماری و حجم نمونه
1-9- ابزار تحقیق
1-10- روش تحقیق
1-11- روشهای تجزیه و تحلیل
1-12- محدودیتها
1-13- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
1-13-1-
1-13-2- قابلیت بازاریابی
1-13-3- قابلیت نوآوری
1-13-4- مزیت رقابتی پایدار
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- بخش اول: مزیت رقابتی پایدار
2-2-1- انواع مزیت رقابتی
2-2-1-1- مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی
2-2-1-2- مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس
2-2-1-3- مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود
2-2-1-4- مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب
2-2-1-5- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار
2-2-2- تعاریف و مفاهیم
2-2-3- منابع مزیت رقابتی
2-2-3-1- نگرش مبتنی بر منابع
2-2-3-2- نگرش رقابت بر مبنای شایستگی
2-2-3-3- نگرش قابلیتهای پویا
2-2-3-4- دیدگاه برخی دیگر از محققان
2-2-4- مدل پنج نیروی رقابتی پورتر
2-2-5- موضع یابی و راهبردهای عام پورتر
2-2-6- مدل الماس مزیت رقابتی پورتر
2-2-6-1- شرایط عوامل تولید
2-2-7- مدل وی.آر.آی.آو
2-2-8- مدل مبتنی بر منابع و کارکرد راهبرد
2-3- بخش دوم:
2-3-1- تعاریف و مفاهیم
2-3-2- گستردگی
2-3-3- ضرورت
2-3-4- سازمانی
2-3-4-1- تاریخچه و تعاریف سازمانی
2-3-4-2- فرایند سازمانی
2-3-4-3- تفاوت فردی و سازمانی
2-3-5- گرایشات کارآفرینانه و ابعاد
2-3-5-1- ابعاد از نظر هیستریچ
2-3-5-2- ابعاد از نظر لومپن و دس
2-2-5-3- ابعاد از نظر دانشگاه پرتوریا
2-3-6- ضرورت برای تحول سازمانهای امروزی
2-3-7- ویژگیهای کارآفرینان
2-3-7-1- ویژگیهای کارآفرینان از نگاه اسلام
2-3-7-2- مدیر به عنوان کارآفرین
2-3-8- فرهنگ سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه
2-3-8-1- تاثیر متقابل فرهنگ و
2-3-9- ویژگیهای سازمانهای کارآفرین
2-3-10- گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان
2-3-11- مدلهای
2-3-11-1- مدل رویدادی آلبرت شاپیرو
2-3-11-2- مدل روبرت هیستریچ و آنتونیک
2-3-11-3- مدل بوژان
2-3-11-4- مدل فرایند جونز
2-3-11-5- مدل شرکتی و ادراک مدیران میانی
2-3-11-6- مفهومی سازمانی
2-3-11-7- مدل تاثیر عوامل محیطی دس و لومپکین
2-3-11-8- مدل فرایندی احمد پور
2-3-11-9- تشابهات عوامل موثر بر سازمانی در مدلهای مختلف
2-3-12- فرصت
2-3-13- رابطه خلاقیت و  نوآوری
2-4- بخش سوم: نوآوری
2-4-1- تعاریف و مفاهیم
2-4-2- مفاهیم سه گانه نوآوری
2-4-2-1- نوآوری به عنوان دستاورد فن آورانه
2-4-2-2- نوآوری بعنوان آثار تبعی دستاوردها
2-4-2-3- نوآوری به عنوان قابلیتهای پویا
2-4-3- ویژگیهای سازمانهای نوآور
2-4-3-1- ویژگیهای ساختاری
2-4-3-2- ویژگیهای فرهنگی
2-4-3-3- ویژگیهای انسانی
2-4-4- مهارتهای موسسات نوآور از نظر کمیسیسون اروپا
2-4-4-1- مهارتهای استراتژیک
2-4-4-2- مهارتهای سازمانی
2-4-5- منابع نوآوری در سازمانهای کارآفرین
2-4-5-1- منبع درون سازمانى
2-4-5-2- منبع برون سازمانى
2-4-6- فرآیند نوآوری
2-4-6-1- گامهای فرآیند نوآوری
2-4-7- مدلهای نوآوری
2-4-7-1- مدل فرآیندی نوآوری(فریستو)
2-4-7-2- مدل نوآوری پاسکلا
2-4-7-3- مدل نوآوری کوپر
2-4-8- انواع نوآوری
2-4-8-1- نوآوری بنیادی
2-4-8-2- نوآوری مبتنی بر توسعه عملکرد محصول
2-4-8-3- نوآوری مبتنی بر ساختار فناوری
2-4-8-4- نوآوری در زمینه نام محصول و شهرت آن برچسب کالا
2-4-8-5- نوآوری در فرایند
2-4-8-6- نوآوری در طراحی
2-4-8-7- نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی
2-4-8-8- نوآوری در ارائه خدمات
2-4-8-9- نوآوری در بسته بندی
2-4-9- تفاوت خلاقیت و نوآوری
2-4-10- راه های تقویت خلاقیت و نوآوری
2-5- بخش چهارم: بازاریابی
2-5-1- تعاریف و مفاهیم
2-5-2- ابعاد گوناگون بازاریابی
2-5-3- بررسی و تحلیل سیستم بازار
2-5-3-1- هدف
2-5-3-2- اجزاء
2-5-3-3- منابع
2-5-3-4- محیط
2-5-3-5- مدیریت
2-5-4- محیط شناسی در بازار
2-5-4-1- عناصر محیط بازار
2-5-5- برنامه های ورود به فعالیتهای جدید و توسعه
2-5-5-1- موقعیت رشد داخلی
2-5-5-2- موقعیت رشد خارجی همگون
2-5-5-3- موقعیت رشد خارجی ناهمگون
2-5-6- استراتژی های کلی و تبیین خط و مشی کلی بازاریابی
2-5-6-1- قیمت گذاری
2-5-6-2- توسعه
2-5-6-3- توزیع
2-5-6-4- محیط
2-5-6-5- مشتری
2-5-6-6- فرهنگ کار در سازمان
2-5-7- قابلیتهای بازاریابی
2-5-8- و بازاریابی
2-6- بخش پنجم پیشینه تحقیق
2-6-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی
2-6-2- سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی
2-7- بخش ششم جامعه آماری
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-2-1- تحقیق توصیفی
3-3- نوع تحقیق
3-3-1- تحقیق کاربردی
3-3-2- ویژگیهای تحقیق کاربردی
3-4- متغییرهای تحقیق و مدل مفهومی
3-4-1- متغیر وابسته
3-4-2- متغیرمستقل
3-4-3- مدل مفهومی تحقیق
3-5- جامعه آماری
3-5-1- قلمروی مکانی تحقیق
3-5-2- قلمروی زمانی تحقیق
3-6- حجم نمونه
3-6-1- روش نمونه گیری
3-6-2- نمونه اماری
3-6-3- تعیین حجم نمونه
3-7- ابزار تحقیق
3-7-1- روش کتابخانه ای
3-7-2- روش میدانی
3-7-3- شاخص ها  و تطبیق سوالات پرسشنامه با فرضیات
3-7-3-1- شاخص‌سازی
3-7-3-2- جدول ارتباطات سوالات پرسشنامه با فرضیات
3-8- پایایی و روایی پرسشنامه
3-8-1- پایائی
3-8-2- روائی
3-9- تجزیه و تحلیل داده ها
3-9-1- رگرسیون
3-9-2- تحلیل واریانس فریدمن
3-9-3- ضریب همبستگی
3-9-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری
3-9-5- مدل ساختاری
3-9-5-1- تفسیر ارقام تحلیل مسیر
3-9-5-2- ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر
3-9-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
4-2- بخش اول : تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی به کمک آمار توصیفی
4-3- بخش دوم : تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی
4-3-1- آزمون میانگین یک جامعه آماری (آزمون تی استیودنت)
4-3-2- آزمون همبستگی
4-3-3-  آزمون کولمو گروف – اسمیرنف
4-3-4- آزمون فرضیات
4-4- بخش سوم : آزمون یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)
4-5- بخش پنجم : بررسی مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل ساختاری
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- مرور و نتایج فرضیات
5-3- نتیجه گیری و پیشنهادات
5-4- محدودیتهای تحقیق
منابع و ضمائم
– منابع و مأخذ فارسی
– منابع و مأخذ لاتین
– پرسشنامه تحقیق
– پیوستها
– چکیده انگلیسی
فهرست نمایشگرها
فهرست جدول ها

 نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : جمعه 93/8/23
نظرات
تبلیغات مؤثر و افزایش فروش
تبلیغات مؤثر و افزایش فروش

تبلیغات-مؤثر-و-افزایش-فروش

تکنیک های تبلیغات مؤثر و افزایش فروش در اینترنت، اگر یک مدیر سایت و یا فروشگاه اینترنتی باشید که سال ها در این زمینه فعالیت می کند به خوبی درک کرده اید که فضای مجازی تفاوت بسیاری با فضای حقیقی و بازار های حقیقی دارند.برای افزایش فروش نیازمند تبلیغات موثر و اعمال تکنیک هایی خواهید بود که بتوانید فر

دانلود فایلبرچسب‌ها: بازاریابی
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : جمعه 93/7/11
نظرات
پاور پوینت سمینار در مسائل بازاریابی - بی نظمی در بازاریابی

پاور پوینت سمینار در مسائل بازاریابی - بی نظمی در بازاریابی

 

پاور پوینت سمینار در مسائل بازاریابی - بی نظمی در بازاریابی

پاورپوینت حاضر مربوط به درس سمینار می باشد . این پاور پوینت بسیار حرفه ای طراحی شده است طراحی شده است که فایل مزبور باز بوده و شما میتوانید به نام خودتان تغییر دهید و از آن لذت ببرید .

فهرست:

  • فصل اول     :   جهان وارد مرحله ای اقتصادی شده است
  • فصل دوم     :   اکنون پاسخ های اشتباه مدیریت به آشفتگی ، خطرناک میشود
  • فصل سوم    :   الگوی بی نظمی ، مدیریت بر آسیب پذیری و فرصت
  • فصل چهارم   :   طراحی نظام مدیریتی برای تطبیق پذیری
  • فصل پنجم     :   طراحی نظام های بازاریابی برای تطبیق پذیری
  • فصل ششم   :   کامیابی در عصر آشفتگی ، دستیابی به تداوم کسب وکارشرکت

...

فرمت فایل: PPTX (پاورپوینت) قابل ویرایش تعداد اسلاید: 20

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
برچسب‌ها: بازاریابی
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : چهارشنبه 92/8/29
نظرات
 
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آرشیو مطالب